En Guimaraês naceu Portugal, din as crónicas. Este nacemento implicou o afastamento político ou oficial de Galicia. Afastamento que non foi quen de borrar os lazos culturais e afectivos que se mantiveron sempre entre galegos e portugueses. Precisamente no Castelo de Guimaraês, construcción ben significativa no proceso de construcción do Estado portugués, hay unha placa que testemuña esa profunda relación que nos une. Un día coma hoxe, 25 de abril, coido que ven a conto publicar esta elocuente foto de LILA.

Comparte esta entrada